Thiết bị kiểm tra kim phun động cơ xăng

Thông số kĩ thuật:

  • Sử dụng nguồn 12VDC
  • Ống tích áp dễ dàng kết nối
  • Chế độ phun dễ dàng kết nối với kim phun và chai RP7
  • Bằng trực quan xác định kim phun: Mất tia- nhỏ giọt- cháy ngoài
  • Thiết kế trực quan dễ sử dụng
  • Kiểm tra ở nhiều chế độ khác nhau : không tải- toàn tải- tốc độ thấp- tốc độ cao
  • Bảo hành : 6 tháng