Bộ kiểm tra lưu lượng dầu hồi

Thông số kĩ thuật:

 • Đo lường nhiên liệu nhanh chóng và hiệu quả mà mỗi kim phun trở về bình chưa . để biết được có kim phun nào hỏng hay không
 • 24pcs injector adaptors for BOSCH-01, SIEMENS-02, DENSO-03 and DELPHI injectors6 x Adapter: for Bosch injectors.

  6 x Adapter: for Siemens injectors.

  6 x Adapter: for Delphi injectors.

  6 x Adapter: for Denso injectors.

  6 graduated reservoir bottles for use when running engine(capacity of 105 ml)

  6 fuel-resistant transparent hoses 650mm long

  6 graduated manometer tubes for use when cranking engine(capacity of 95 ml)

  Carry Case

  Flow Meter Set For Common Rail Diesels

  For Use On Up To 6 Injectors

  Direct Measurement Of Return Flow Of The Injector

  Measurement Of Return Flow Using External Flow Meter

  24 Adaptors For BOSCH, SIEMENS, DENSO and DELPHI Injectors

  For Measuring The Amount Of Fuel Injectors Return To The Deposit Tank