bộ tháo cảm biến oxy

By:

Bộ tháo cảm biến oxy.

chi tiết về sản phẩm:

  • Bao gồm: 7 chi tiết.
  • Vật liệu: CR-V.
  • Khối lượng: 2(kg).
  • Các kích thước: 22, 27, 29 (mm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *